Het niveauverschil tussen de verschillende woonfuncties versterkt de ruimtelijke structuur